Vài suy nghĩ về một bài viết, và về môn văn

Đầu tiên là đoc bài viết ở đây: kumaoguri.wordpress.com/2013/07/03/ngu-van-van-hoc-van-hoc-doc-va-chuyen-viet-lach-1

Mình nói thiệt là mình chỉ có ý kiến phần dưới thôi, vì có những chỗ mình đồng ý, nhưng cũng có những chỗ mình thấy cần nói thêm

Bài viết của mình bố cục ko rõ ràng, ý tứ thì lủng củng, lập luận thiếu vững chắc và toàn là ý kiến và quan điếm cá nhân, chà nhưng từng vốn ko muốn thi khối d1 chỉ vì môn văn nên mình còn có thể trông cậy gì vào mình đây :))

Continue reading

Advertisements